Errepidera itzuliko gara… Volvemos a la carretera….

 

Hoy ha entrado en vigor el nuevo DECRETO 13/2021, de 6 de marzo, del Lehendakari, de primera refundición en 2021 en un único texto y actualización de medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

En el mismo se levantan las restricciones de movibilidad en el ámbito de la CAV, lo que significa que ya podemos movernos libremente dentro de la comunidad autónoma.

La Ertzaintza, con el ánimo de ayudar a la ciudadanía y dar coherencia a la aplicación del decreto, ha publicado el documento  que adjuntamos, en el cual se especifica que está permitida la pernocta en el interior de nuestros vehículos vivienda.

Se mantiene el toque de queda y las reuniones de hasta cuatro personas para no convivientes, pero las nuevas medidas, nos dan un poco de aire y dentro de la responsabilidad de cada uno, dado que seguimos en una situación sanitariamente complicada, podemos empezar a rodar nuestros vehículos.

Se adjunta el texto extraído del documento:

30. ¿Se permite la pernoctación en autocaravanas y tiendas de campaña en la CAE?
Sí, siempre que se respete la regulación vigente en cuanto a la acampada y
estacionamiento.
Se deberá respetar la limitación de agrupación máxima de 4 personas salvo
convivientes, así como el resto de medidas higiénico sanitarias (uso obligatorio de
mascarilla y distancia de seguridad).
No está permitida la pernocta en vivac salvo en el marco de las actividades de
tiempo libre educativo infantil y juvenil, que tienen su regulación específica
respecto a este aspecto y otros como la utilización de tiendas de campaña.

 

A disfrutar, pero con responsabilidad.

 

2021.03.08-Criterios Ertzaintza Rev7

*******************************************

 

Gaur sartu da indarrean Lehendakariaren martxoaren 6ko 13/2021 Dekretu berria, 2021ean lehen aldiz testu bakar batean batu eta prebentzio-neurri espezifikoak eguneratzekoa, alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.

Bertan, EAEren eremuko mugigarritasun-murrizketak kentzen dira, eta horrek esan nahi du autonomia-erkidegoaren barruan askatasunez mugi gaitezkeela.

Ertzaintzak, herritarrei laguntzeko eta dekretuaren aplikazioari koherentzia emateko, honekin batera doan dokumentua argitaratu du. Bertan zehazten da gure etxebizitzako ibilgailuen barruan gaua igaro daitekeela.

Etxeratze-agindua eta lau pertsona arteko bilerak mantentzen dira elkarrekin bizi ez direnentzat, baina neurri berriek aire pixka bat ematen digute, eta bakoitzaren erantzukizunaren barruan, osasun-egoera zailean jarraitzen dugunez, gure ibilgailuak errodatzen has gaitezke.

Dokumentutik ateratako testua erantsi da:

30. Baimenduta al dago EAEn autokarabanetan eta kanpin-dendetan gaua igarotzea?
Bai, baldin eta kanpaldiari dagokionez indarrean dagoen araudia errespetatzen bada eta
Aparkatzea.
Gehienez ere 4 pertsona elkartzeko muga errespetatu beharko da, salbu eta
Bai eta gainerako higiene- eta osasun-neurriak ere (nahitaez erabili behar da
Maskara eta segurtasun-distantzia).
Ezin da gaua etxean igaro, honako jarduera hauetan izan ezik:
Haurrentzako eta gazteentzako hezkuntza-aisialdia, araudi espezifikoa dutenak
Alderdi horri eta beste batzuei dagokienez, esaterako, kanpin-dendak erabiltzeari dagokionez.

Gozatzera, baina erantzukizunez.

 

Autor entrada: IDAZKARIA

Deja una respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.